miércoles, 16 de octubre de 2013

"Punto neutro"

El projecte Educat1x1 passarà a la història com el major exemple de malgastament de diners públics en el sector de l'educació. Un exemple més de pelotazo político-empresarial que va créixer a base de milions d'euros públics i que va desaparèixer tan bon punt va arribar la crisi i les empreses editorials ja no van rebre les substancioses subvencions. Perquè els 300€ que cada família gasta en llibres de text no són res més que una subvenció encoberta a una indústria obsoleta.

I sobretot un projecte desenvolupat d'esquena al professorat i a les seves necessitats reals. Un projecte en el qual els professors ens tocava el paper de consumidors de productes digitals, sense cap protagonisme, tot per a major gloria del compte de beneficis de les empreses editorials del sector.

Algú em podrà dir que és molt fàcil criticar a missa dita, quan ja tothom pot veure el desastre. Doncs tatxan! ara ens arriba "Punto neutro", la nova iniciativa politico-empresarial de creació d'una plataforma centralitzadora per a tota Espanya dels llibres digitals escolars.  I com que tot es repeteix exactament igual, podrem anar veient com esdevé un altre desastre. I una pila de diners públics perduts, amb la diferència que ara ja no estem a l'època de les vaques grasses dels inicis del projecte Educat1x1, on hi havia diners per a tot.Perquè aquest projecte "Punto neutro" neix, un cop més, totalment d'esquena al professorat: és un projecte tancat entre empresaris del sector i polítics. Uns tenen els diners, els altres volen els diners i tenen canapès de truita de patata.

És una autèntica vergonya que amb la immensa quantitat de materials didàctics lliures i gratuïts que existeixen actualment a la xarxa, fruit de tantíssims professors i professores entusiastes que els ofereixen a un cost zero per al sistema, sistemàticament l'entrada del digital a les aules hagi de passar per regar amb milions d'euros aquests lobbys empresarials educatius. Unes empreses que si no és per la promesa de rebre aquests milions, no mouen un dit per la modernització de l'ensenyament.

Un cop més haurem de veure la imposició d'uns valors mercantilistes-consumistes als nostres alumnes i les seves famílies: Només si pagues la llicència digital tens dret a accedir als continguts digitals, i només durant un any, a l'any que ve, torna a pagar per accedir-hi. El que jo considero que és la negació directa del que haurien de ser els valors de l'escola, almenys de l'escola pública.

Us convido des d'aquí a que feu una ullada a http://www.xarxatic.com/punto-neutro-la-ultima-cesion-a-las-editoriales-de-libros-de-texto/

No hay comentarios:

Publicar un comentario