miércoles, 2 de abril de 2014

Gifs animats amb Mathematica

El programa Mathematica permet generar gifs animats amb una facilitat realment sorprenent. Jo mateix en cinc minuts i quatre línies de codi:

Fotograma1[a_] := Graphics[Plot[Sin[x], {x, -Pi, Pi},PlotStyle -> {RGBColor[0, 1, 0]}, PlotRange -> {-1, 1}]];
Fotograma2[a_] := Graphics[{AbsoluteThickness[2], AbsolutePointSize[8], RGBColor[0, 0, 1], Point[{a, Sin[a]}]}];
Fotograma[a_] = Show[Fotograma1[a], Fotograma2[a]];
Pellicula = Table[Fotograma[a], {a, -Pi, Pi, 2*Pi/100}];
Export["c:/mathematica/hola.avi", Pellicula]


he generat aquest gif animat


Pot ser realment interessant jugar a ser "director de cine" matemàtic generant petites pel·lícules on visualitzem objectes o propietats matemàtiques.

A més a més, els gifts animats tenen l'avantatge de què són relativament petits (aquest ocupa 303kb) i , a diferència de Flash, no necessiten cap plataforma extra per ser visualitzats.No hay comentarios:

Publicar un comentario