miércoles, 7 de noviembre de 2012

La generació Ni-Ni (Ni amb calculadora, ni sense)

Aquest vídeo que em passa el meu amic David simbolitza molt bé l'estat de la matemàtica de la societat actual:

La joventut seria la dona del vídeo, esclava d'una calculadora que no arriba a dominar, mentre que el home, més gran, representaria la generació anterior, que tira del càlcul mental i del sentit comú per resoldre les matemàtiques.

El currículum actual de matemàtiques integra l'aprenentatge de les calculadores des de primer d'ESO:

[...]Selecció i ús de l’eina més adequada per a calcular amb fraccions, decimals i percentatges (càlcul mental, estimació, calculadora i ordinador, paper i llapis). Argumentació de la selecció.[...]

Tanmateix són molts els professors i professores que les prohibeixen durant anys perquè les consideren objectes pedagògicament "nocius", tot i què al final els estudiants les acaben utilitzant tant si com no per als càlculs més elementals, moltes vegades de mala manera.

I encara que el currículum oficial digui el contrari, les editorials mai han volgut incorporar de forma integral l'ús de la calculadora dintre dels llibres de text, precisament perquè no volen perdre el mercat dels professors anti-calculadores, i com a resultat les noves tecnologies en general (calculadores, però també el Geogebra, el full de càlcul...) només apareixen (i si és que apareixen) als llibres de text de matemàtiques al final, separades a les últimes pàgines, com a annexos.

Tan necessàries són les competències en càlcul mental com les competències en l'ús de les calculadores, i ni unes ni les altres estan ben desenvolupades als llibres de text de matemàtiques de les editorials.
No hay comentarios:

Publicar un comentario