sábado, 5 de abril de 2014

Gifs animats amb Mathematica (2)

Aquest nou gif animat que he fet l'he titulat "Petit tomàquet fa un passeig pel hort toroïdal".
Tot plegat amb només cinc línies de codi Mathematica:

Fotograma1:=ParametricPlot3D[{(3+Cos[v])Cos[u],(3+Cos[v])Sin[u],Sin[v]},{u,0,2Pi},{v,0,2Pi},PlotStyle->RGBColor[0,1,0,.5],Mesh->None]
Fotograma2[a_]:=Graphics3D[{PointSize[0.05],Red,Point[{(3+Cos[a])Cos[a/4],(3+Cos[a])Sin[a/4],Sin[a]}]}]
Fotograma[a_]=Show[Fotograma1,Fotograma2[a]];
Film=Table[Fotograma[a],{a,0,8Pi,8Pi/50}];
Export["c:/mathematica/film3.gif",Film]


 El més divertit és anar fent petites modificacions al Fotograma2, anar alterant la trajectòria del punt i veure que surt.  
miércoles, 2 de abril de 2014

Titulars de vergonya

Llegim a La Varguardia del 1/4/2014
La memorización deja a España a la cola de la OCDE en habilidades prácticas

España necesita un "cambio radical" de métodos docentes para que el alumno no sólo memorice, dice la secretaria de Estado de Educación


El Ministerio de Educación y la OCDE atribuyen a un sistema de enseñanza basado sobremanera en la memorización que el alumnado español de 15 años esté a la cola en la resolución práctica de asuntos de la vida real como manejar un dispositivo mp3, interpretar un mapa o comprar un billete de tren.
España necesita un "cambio radical" de métodos docentes para que el alumno no sólo memorice, sino que aplique los conocimientos a tareas prácticas complejas, ha dicho la secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio.Però de quina memorització parlen? Ni els professors més vells de l'institut més conservador recorden un ensenyament basat en la memorització! La memorització està totalment desterrada del sistema educatiu des de fa moltíssims anys.


Quines dades tenen per a poder afirmar que "La memorización deja a España a la cola de la OCDE en habilidades prácticas"?  Tenen alguna dada objectiva per recolçar aquest titular? Una sola, només una?

Com pot ser que encara hi hagi gent que pagui 1.30€ per llegir notícies tan poc fonamentades?

Aquesta notícia és, o bé una mostra del més que penós nivell de qualitat de la premsa actual, o bé deixa en evidència a les autoritats educatives, o totes dues coses alhora.

I finalment, deixa en evidència l'autoanomenada "ciència" de l'educació o la "ciència" de  la didàctica, amb tota la seva corte d'"experts" i "gurús", un terreny on qualsevol pot dir una cosa i la contrària i quedar igualment bé, com els pitonisos que tiren el tarot en la televisió de madrugada.

 

Gifs animats amb Mathematica

El programa Mathematica permet generar gifs animats amb una facilitat realment sorprenent. Jo mateix en cinc minuts i quatre línies de codi:

Fotograma1[a_] := Graphics[Plot[Sin[x], {x, -Pi, Pi},PlotStyle -> {RGBColor[0, 1, 0]}, PlotRange -> {-1, 1}]];
Fotograma2[a_] := Graphics[{AbsoluteThickness[2], AbsolutePointSize[8], RGBColor[0, 0, 1], Point[{a, Sin[a]}]}];
Fotograma[a_] = Show[Fotograma1[a], Fotograma2[a]];
Pellicula = Table[Fotograma[a], {a, -Pi, Pi, 2*Pi/100}];
Export["c:/mathematica/hola.avi", Pellicula]


he generat aquest gif animat


Pot ser realment interessant jugar a ser "director de cine" matemàtic generant petites pel·lícules on visualitzem objectes o propietats matemàtiques.

A més a més, els gifts animats tenen l'avantatge de què són relativament petits (aquest ocupa 303kb) i , a diferència de Flash, no necessiten cap plataforma extra per ser visualitzats.