domingo, 2 de diciembre de 2012

La no-està-dística al batxillerat“Son las matemáticas, estúpido” és un article de Luis Garicano, aparegut al diari El País del 13 de novembre del 2012, sobre com és de necessari un bon nivell de coneixements d’estadística dintre del món laboral actual i  futur.


[...]La revolución que ya ha tenido lugar [...] llegarà poco a poco a todas las áreas del conocimiento. Y para beneficiciarse de ella, habrá que tener un buen conocimiento de estadística y matemáticas.[...] Sin entender modelos matemáticos sencillos[...] es prácticamente imposible participar activamente en campos aparentemente tan poco matemáticos como la biología, la economía, las finanzas, la contabilidad, la sociología, la medicina[...]

Si prenc com a mostra els set o vuit instituts on he treballat, la conclusió a la què arribo està clara: A Catalunya no es fa estadística al batxillerat. Vaja, ja sé que només és una conclusió "estadística", i que la mostra (la meva pròpia experiència personal) és massa petita i possiblement esbiaixada, però a falta d'estudis més rigurosos, permeteu-me que la doni per bona.

De fet, en general  dintre de l’ESO l’estadística sempre ocupa la part final del curs, és la part del temari coixí, que es pot donar més o menys en funció del que s’hagi pogut avançar al llarg del curs amb l’àlgebra o la geometria. Al final, normalment es redueix al càlcul de la mitjana, mediana i moda, i poca  cosa més.  ( i moltes vegades només perquè entra molt a les proves d’avaluació diagnòstica de quart d’ESO...).

Però és que dintre del batxillerat ni tan sols això.  En general, a batxillerat no es fa estadística.  I aquí no podem culpar a les editorials, perquè els llibres de text s’ajusten al currículum oficial, amb l’estudi de les principals distribucions estadístiques discretes i contínues, la distribució normal, els intervals de confiança, el volum d'una mostra...

Siguem clars: Al batxillerat no es fa estadística perquè l’estadística no entra a la selectivitat.  I en conseqüència per al professor o professora que dóna primer de batxillerat no té cap sentit acabar el curs treballant uns conceptes d’estadística que no es faran a segon de batxillerat, en comptes de introduir, per exemple, la derivada, un dels conceptes durs del segon de batxillerat.

I aquí arribem al que jo crec que és un fenomen ben misteriós:  Perquè a Catalunya no entra l’estadística a les proves PAU de matemàtiques?

I és que l’estadística sí que entra a les proves de selectivitat de tot el nostre entorn. Feu la prova i agafeu qualsevol examen de selectivitat d’Aragó, d’Andalusia, de Madrid, d’Euskadi,  de França, d’Itàlia… sempre hi trobareu problemes i qüestions d’estadística (els típics de distribució normal, intervals de confiança, volum de mostres...)

No té cap sentit per a un alumne batxiller dedicar tantes hores a l’estudi de per exemple la segona derivada de les funcions exponencials, i no tocar ni un minut de la distribució normal, si tot el que farà després a la carrera i com a professional gira al voltant de l'estadística.

Un professor company meu ja jubilat em va donar fa molts anys una explicació raonable a aquest fenomen.  A Catalunya, el batxillerat tenia històricament tres hores de matemàtiques a la setmana, una hora setmanal menys que a la resta de l’estat espanyol. Per tant, de cara a la prova de Selectivitat, tot i que la normativa diu que entren tots els continguts dels dos anys, es va establir el diguem pacte de què només entraria la part de segon de batxillerat, perquè òbviament no havia temps suficient per a preparar-ho tot. Així doncs, l’estadística quedava sacrificada per la hora setmanal de menys de matemàtiques.

Però des de fa uns tres anys, amb l’arribada del batxillerat LOE, a Catalunya les matemàtiques també en tenen quatre hores setmanals, per tant, la justificació anterior, si és que en algun moment va ser certa, ja no té sentit. I l’estadística continua sense aparèixer a la Selectivitat.

Amb l’arribada del batxillerat LOE i les quatre hores de mates al batxillerat (a canvi de que les matemàtiques esdevinguessin una assignatura “opcional” que l’alumnes la fa o no, es presenten a la Selectivitat o no, li compten la nota o no...  que aquest és un altre tema que valdria la pena analitzar en sí mateix...)  també van haver canvis a la prova PAU.

La seva estructura històrica de 1 problema de 4 punts més 3 exercicis de 2 punts, (i a la via CC.SS. amb un pes excessiu en la "programació lineal"), va donar pas a una estructura més equilibrada, de 5 exercicis de 2 punts. I l'Oficina d'Organització de Proves d'Accés a la Universitat va organitza allà pel mes de maig unes xerrades explicatives per als professors i professores de batxillerat. 

Jo vaig assistir a la primera, al Caixa Fòrum de Barcelona, on un noi jove venia a explicar els canvis d’estructura de la nova prova de selectivitat de matemàtiques. Al final, quan va arribar el torn obert de preguntes, jo molt pinxo aixeco el braç li pregunto si havien en algun moment pensat el perquè a Catalunya no havia res d’estadística a les proves PAU. 

Hauríeu d’haver vist la cara que se li va quedar a aquell noi. Realment no sabia què dir i com reaccionar. Va venir a dir que si no havia estadística a les proves, doncs no hi havia, i què, que tampoc n'ha d’aparèixer de tot, que a ell li semblava molt bé que els professors féssim estadística al batxillerat encara que després no se'n demanés res a les PAU..., però la cara que posava era d'estar pensant quin coi de friki dels nassos era aquell de la segona fila que li  venia amb aquella pregunta. (què poc li hagués costat dir senzillament que no, que no s'ho havien plantejat mai).

I al final, com que ell mateix veia que no se'n sortia, va optar per una sortida molt “estadística” a la incomoditat de la meva pregunta:  Va mirar a tot el públic (imagineu centenars de professors i professores de batxillerat de tota la província de Barcelona) i va preguntar  “PERÒ VOSALTRES VOLEU QUE HI HAGI ESTADÍSTICA A LA SELECTIVITAT???” I tothom  va dir “NOOO!!!”. I en aquell moment em vaig adonar de que, estadísticament parlant, jo dec ser l'únic professor al que l'importa que a Catalunya no es demani estadística a la selectivitat. I amb una mostra gens petita, si hem de jutjar per la sonoritat d'aquell "NOO!!!"